AGAVI

Somos a Asociación Galega de Axencias de Viaxes, AGAVI

Agavi Somos

A primeira asociación de ámbito rexional

Coordinamos, representamos, xestionamos e defendemos os intereses empresariais ou profesionais xeráis e comúns dos empresarios asociados ante a administración local e autonómica.

Unión e coordinación

Servimos de órgano de unión e coordinación das empresas asociadas.

Asistencia xurídica

Ofrecemos asistencia xurídica, fiscal e laboral para todos os socios.

Cooperación

Cooperamos con outras organizacións profesionais de empresarios.

Programas de Formación

Programas de Formación específica para as Axencias de Viaxes ao longo de todo o ano e nas distintas cidades galegas.

Empresa colaboradora